DOTACJE
DOTACJE

Realizujemy projekt:

„Powrót na ścieżkę rozwoju FOOD CONCEPT JOLANTA JURKOWLANIEC dzięki zakupieniu środków trwałych pozwalających na uruchomienie rzemieślniczej piekarnio – cukierni (przebranżowienie).”

Celem głównym projektu jest powrót na ścieżkę rozwoju i przebranżowienie się w ramach prowadzonej działalności, w celu ochrony przed skutkami COVID-19, a cele szczegółowe to zmiana głównego kodu PKD prowadzonej działalności; utrzymanie zatrudnienia; utworzenie 2 nowych miejsc pracy; wdrożenie proekologicznego rozwiązania (panel fotowoltaicznych); a tym samym uzyskanie stabilnego źródła przychodów.

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca otworzy rzemieślniczą piekarnio – cukiernię, która będzie jego przeważającą działalnością (zmiana PKD z 56.10.A na 47.24.Z).

Całkowita wartość projektu: 483 267,00

Wkład UE: 314 320,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na COVID-19

UE_banner
Zrzut ekranu 2022-03-8 o 21.56.58

Firma: DI CONCEPT Sp. z o.o.

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z skutkami epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie działalność przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 18 744,00 zł , w tym wkład Funduszy Europejskich: 18 744,00 zł.

 

Firma: FOOD CONCEPT JOLANTA JURKOWLANIEC

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z skutkami epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie działalność przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 18 744,00 zł , w tym wkład Funduszy Europejskich: 18 744,00 zł.