Firma: DI CONCEPT Sp. z o.o. Cel projektu: wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z skutkami epidemii COVID-19. Planowane efekty: Utrzymanie działalność przedsiębiorstwa Wartość projektu: 18 744,00 zł , w tym wkład Funduszy Europejskich: 18 744,00 zł.

Firma: FOOD CONCEPT JOLANTA JURKOWLANIEC Cel projektu: wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z skutkami epidemii COVID-19. Planowane efekty: Utrzymanie działalność przedsiębiorstwa Wartość projektu: 18 744,00 zł , w tym wkład Funduszy Europejskich: 18 744,00 zł.